"နှစ်ရှည်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခြင်း"

     ကျွန်တော်များ 3 Stars Shwe Nyi Ko Engineering Group မှ လူကြီးမင်းတို့ ပိုင်ဆိုင်သောမြေကွက်ပေါ်တွင် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျအဆောက်အအုံများအား နှစ်ရှည်အရစ်ကျ ” HOME CONSTRUCTION LOAN ” စနစ်ဖြင့် စတင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။

ထိုဝန်ဆောင်မှုကိုလျှောက်ထားလိုပါက အောက်ပါအချက်အလက်များနှင့်တကွ 3Stars ShweNyiKo Engineering Group Co.,Ltd( ရုံးချုပ်)သို့ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
  (၁) မြေပိုင်ဆိုင်မှု(ဂရန်မူရင်း၊ ဆက်စပ်စာချုပ်များ)၊
  (၂)လစဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေရလမ်းဖော်ပြရန်လိုအပ်ချက်များ
    (က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း တင်ပြခြင်း/ အခွန်ပြေစာများ
    (ခ) ကုမ္ပဏီဖြစ်လျှင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Form (6)/(26), Form(E)သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း၊သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း၊ ဒါရိုက်တာ အစည်းအဝေး၊ Updated Audited Sheet
    (ဂ) ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာန/ ကုမ္ပဏီ၏လစဉ်ဝင်ငွေထောက်ခံချက်
  (၃) လျှောက်ထားသူနှင့်ပတ်သက်သည့် မှတ်ပုံတင်မူရင်း / မိတ္တူ ၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း / မိတ္တူ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ

အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေလိုအပ်လဲ…

အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ချင်တယ်ဆို ဘာတွေလိုအပ်လဲ ?????
    ✥ မြေပိုင်ဆိုင်မှု့ဖော်ပြခြင်း
    ✥ ဝင်ငွေရလမ်းဖော်ပြခြင်း၊
    ✥ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်
    ✥ အိမ်ထောင်စုဇယား

မြေပိုင်မှု့က ဘယ်လိုမြေအမျိုးအစားတွေရတာလဲ ?????
    ✥ ဂရံမြေ
    ✥ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ

ဝင်ငွေရလမ်းကို မည်သို့ဖော်ပြရမည်နည်း ?????
အစိုးရ ( သို့မဟုတ် ) ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက-
   ✥ ဌာနဆိုင်ရာ၏ ထောက်ခံချက် ( ရာထူး၊ လုပ်သက်၊ လစာထောက်ခံချက် )
   ✥ လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်း ( သို့မဟုတ် ) ကုမ္ပဏီမှ လစာချလန် ( ၃ ) လစာ

ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပါက-
   ✥ လုပ်ငန်းလိုင်စင်
   ✥ အရှုံးအမြတ်စာရင်း
   ✥ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
   ✥ နိုင်ငံတော်သို့ အခွန်ပေးသွင်းမှု မှတ်တမ်း ( စာအုပ်၊ပြေစာမိတ္ထူ )

ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပါက-
   ✥ Certification of Incorporation
   ✥ Form Vl, XXVl, E
   ✥ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း
   ✥ ဒါရိုက်တာစည်းဝေးဆုံးဖြတ်ချက်
   ✥ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
   ✥ နိုင်ငံတော်သို့ အခွန်ပေးသွင်းမှု မှတ်တမ်း ( စာအုပ်၊ပြေစာမိတ္ထူ )

အရစ်ကျပေးသွင်းရမဲ့ ပုံစံ ?????
   ✥ ပထမဦးဆုံး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း
   ✥ ကျန်ငွေ ၇၀ ရာခိုင်းနှုန်းကို တစ်လချင်းစီအရစ်ကျပေးသွင်းရမည်

ဘယ်နှစ်နှစ်ထိ အရစ်ကျယူလို့ရသလဲ ?????
   ✥ အနည်းဆုံး (၃)နှစ်မှ အများဆုံး (၂၅)နှစ်အထိ အရစ်ကျ

အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ယူမည်ဆိုပါက အတိုးနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ ?????
   ✥ အတိုးနှုန်းမှာ ( ၁ ) နှစ်လျှင် ( ၁၀ ) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး Amortization စနစ်ဖြင့် တွက်ချက်ပါသည်။

အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ယူမည်ဆိုပါက လျှောက်ထားရန်အချိန်မည်မျှကြာမလဲ ?????
   ✥ စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံသည့်နေ့မှ ( ၂ ) ပတ်မှ ( ၄ ) ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။

ဝင်ငွေရလမ်းဖော်ပြရမည်ဆိုတာ တစ်ဦးထဲက ဖော်ပြပေးရမှာလား ?????
   ✥ သန်းခေါင်စာရင်းထဲတွင် ပါဝင်သည့် မိသားစုဝင်တိုင်း၏ ဝင်ငွေကိုစုပေါင်းပြီး ဖော်ပြပေးလို့ရပါသည်။

အရစ်ကျယူပြီး ဘယ်အချိန်တွင် ပြန်ပေးဆပ်ရမလဲ ?????
   ✥ လစဉ်ပြန်လည်ပေးဆပ်မည့်ငွေကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး တစ်လပြည့်သည့်နေ့တွင် စတင်ပေးဆပ်ရပါမည်။

အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လျှောက်ရန်အတွက် အာမခံပစ္စည်းပေးရန်လိုပါသလား ?????
   ✥ လူကြီးမင်းတို့ ဆောက်လုပ်မည့် မြေနေရာပိုင်ဆိုင်မှု့သည် အာမခံပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်
   ✥ လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် လက်ရှိဆောက်လုပ်မည့်နေရာကို အာမခံဖြင့်မထားချင်ပါက အခြားနေရာမှ မြေပိုင်ဆိုင်မှု့ကိုလည်း အာမခံထားလို့ရပါသည်